Minimaal 25% korting

Als u een aanbieding op onze site plaatst dient de aanbieding ten opzichte van uw reguliere prijs minimaal 25 procent goedkoper te zijn. Zo staan op deze website de echt mooie aanbiedingen.

Op het gegeven percentage korting houden we steekproefsgewijs controles.